Kanada (Canada) - LP/Kitos jurisdikcijos

Kanada yra  valstybė su palyginus tvirta  mokesčių sistema. Paprastai Kanados įmonės sumoka mokesčius iš viso savo pelno, nepriklausant nuo vietos, kur jis gaunamas ir tokiu būdu neturi jokių savybių, skatinančių prilyginti jas prie įmonių atleistų nuo mokesčių ar užsienio įmonių skaičiaus. 


Kanada yra  valstybė su palyginus tvirta  mokesčių sistema. Paprastai Kanados įmonės sumoka mokesčius iš viso savo pelno, nepriklausant nuo vietos, kur jis gaunamas ir tokiu būdu neturi jokių savybių, skatinančių prilyginti jas prie įmonių atleistų nuo mokesčių ar užsienio įmonių skaičiaus. 

Tuo pačiu metu, Kanados įstatymai duoda faktišką galimybę panaudoti nulinį    apmokestinimo tarifą bendrovėje Limited Partnership (L.P.). Įmonė L.P.partnerystė, sukurta ne mažiau , kaip dviejais steigėjais, vienas iš, kurių turi pagrindinio partnerio (“General Partner”) statusą, kiti stadartinį (“Limited Partners”) statusą. Alberto provincijoje registraciją ir veiklą Limited Partnerships reguliuoja įstatymas Alberta Partnership Act (ч.2).

Kanados partnerystės L.P. su užsienio steigėjais, nevedančiais komercinės veiklos Kanadoje ir negaunantys pelno jos teritorijoje, nepatenka čia apmokestinimui. Įmonė L.P. Компания L.P. nepriskaitoma Kanadoje, kaip atskiras apmokestinimo subjektas. Pajamų mokesčiai nuo įmonės L.P. gauto pelno turi būti apmokami jos steigėjais  (''Partners'') pagal gyvenamają vietą /rezidenciją/ proprcianaliai atsižvelgiant į jieęms priklausančias akcijas L.P. , jeigu tai numatytakonkrečios šalies įstatymais.